โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
เชิญชมนิทรรศการโครงงานบูรณาการ "พอเพียง ๔.๐"
  รายละเอียด ::
เชิญชมนิทรรศการโครงงานบูรณาการ "พอเพียง ๔.๐"
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนโยธินบูรณะ
อาคาร C ชั้น 4 
 
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 09 ก.พ. 2560  เวลา 17:54:42
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี