โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ศูนย์แข่งขันต่อคำภาษาอังกฤษ
  รายละเอียด ::
ศูนย์แข่งขันต่อคำภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) โรงเรียนโยธินบูรณะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 (ทีมละ 2 คน) และ ม.4-ม.6 (เดี่ยว) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
 
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 01 พ.ย. 2560  เวลา 17:52:28
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี