โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ศูนย์แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
  รายละเอียด ::
ศูนย์แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์โรงเรียนโยธินบูรณะ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 07 พ.ย. 2560  เวลา 18:36:31
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี