โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
กิจกรรมแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3
  รายละเอียด ::
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-3 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครนายก
 
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 14 พ.ย. 2560  เวลา 16:16:55
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี