โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
กิจกรรมแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-6
  รายละเอียด ::
  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-6
 
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 14 พ.ย. 2560  เวลา 17:05:19
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี