โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ประกวดทำภาพยนตร์สั้น
  รายละเอียด ::
ประกวดทำภาพยนตร์สั้น 2 รายการ
 
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 21 พ.ย. 2560  เวลา 15:51:46
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี