โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  รายละเอียด ::
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp)
 
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 20 ธ.ค. 2560  เวลา 11:01:57
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี