โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนต์สั้น
  รายละเอียด ::
โรงเรียนโยธินบูรณะ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนต์สั้น "เป็นหนึ่งไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 8 ได้รับถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และโล่รางวัล จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร

รายชื่อนักเรียน 
(1)น.ส.นภัทรา พันธุ์ใย ม.4/2 
(2)น.ส.ณิชากร สายะเสวี ม.4/11 
(3)น.ส.ภัทรลภา ภู่ประพันธ์ ม.4/7 
(4)น.ส.บราลี นิ่มเจริญ ม.4/4
(5)นายสรพล ชื่นนิยม ม.4/10 
(6)น.ส.เมธาวี รสานนท์ ม.4/7 

ฝึกซ้อมโดย นางสาวนุนาถ นุชมี หมวดคอมพิวเตอร์ 

https://www.youtube.com/watch?v=0DwULHAwCVM&t=6s&list=LLCwOxPfJj20pvf2UQutqpow&index=2
 
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 22 ม.ค. 2561  เวลา 11:19:28
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี