โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
การทดสอบ Pre-TEST ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
  รายละเอียด ::
โรงเรียนโยธินบูรณะจัดโครงการทดสอบความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 เพื่อทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 กเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ภายในวันที่ 23 มกราคม 2562
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 09 ม.ค. 2562  เวลา 19:49:58
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี