โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนต้นแบบวิศวกรรม
  รายละเอียด ::
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียนต้นแบบวิศวกรรม ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องเรียนต้นแบบวิศวกรรม (FAB LAB) โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติและอัตราเงินเดือนตามเอกสารแนบท้าย
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 15 ตุลาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 25 ก.ย. 2562  เวลา 17:30:53
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี