โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ และ โครงการพัฒนาอัฉริยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
  รายละเอียด ::
1. ค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ ม.มหิดล รุ่นที่ 12
2. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 23 
 สนใจติดต่อขอรายละเอียดงานคอมพิวเตอร์ ห้อง B113
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 19 พ.ย. 2562  เวลา 15:47:45
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี