โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาผ่านโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสู่สากล"
รายละเอียด ::
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาผ่านโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสู่สากล"
วันที่ประกาศ ::
  20 มี.ค. 2566   เวลา 08:51:13
ผู้ประกาศ ::
   เบ็ญจมาศ วิจิตร
.....................................................................................................................................................
 
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี