โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
รายละเอียด ::
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
วันที่ประกาศ ::
  21 พ.ค. 2566   เวลา 12:04:49
ผู้ประกาศ ::
   เบ็ญจมาศ วิจิตร
.....................................................................................................................................................
 
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี