โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2566
รายละเอียด ::
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะที่ได้รับรางวัล 
ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ประกาศ ::
  25 พ.ค. 2566   เวลา 12:50:07
ผู้ประกาศ ::
   เบ็ญจมาศ วิจิตร
.....................................................................................................................................................
 
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี