โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ มอบหมายให้ ครูวัลลพ ช้างเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และครูวรพจน์ นาคเงิน ครูผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในโครงการแข่งขัน
รายละเอียด ::
  นายสมเกียรติ   ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ มอบหมายให้ ครูวัลลพ   ช้างเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และครูวรพจน์   นาคเงิน ครูผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในโครงการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภายนอก
วันที่ประกาศ ::
  01 มิ.ย. 2566   เวลา 11:43:50
ผู้ประกาศ ::
   เบ็ญจมาศ วิจิตร
.....................................................................................................................................................
 
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี