โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิจัยในชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ" ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียด ::
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิจัยในชั้นเรียนภาษาต่างประเทศ : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ" ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ประกาศ ::
  12 ก.ย. 2566   เวลา 12:56:16
ผู้ประกาศ ::
   เบ็ญจมาศ วิจิตร
.....................................................................................................................................................
 
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี