โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  กเรียนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Sport Spirit SoftPower – from local to global trend เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
รายละเอียด ::
  กเรียนเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Sport Spirit SoftPower – from local to global trend เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
วันที่ประกาศ ::
  12 ก.ย. 2566   เวลา 12:57:29
ผู้ประกาศ ::
   เบ็ญจมาศ วิจิตร
.....................................................................................................................................................
 
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี