โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  โครงการ SMP จัดการอบรมเชิงบรรยายในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
รายละเอียด ::
  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) จัดการอบรมเชิงบรรยายในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์
วันที่ประกาศ ::
  17 ก.ค. 2564   เวลา 02:30:01
ผู้ประกาศ ::
   ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
.....................................................................................................................................................
 
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี