โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  การนิเทศการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
รายละเอียด ::
  การนิเทศการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ฯ
วันที่ประกาศ ::
  17 มิ.ย. 2565   เวลา 18:48:34
ผู้ประกาศ ::
   เบ็ญจมาศ วิจิตร
.....................................................................................................................................................
 
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี