โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง  


 [01 ก.พ. 2566]
ประกาศประชาพิจารณ์   [เข้าชม 156]
 [08 ธ.ค. 2565]
ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp (E.M.S Camp)   [เข้าชม 259]
 [08 ธ.ค. 2565]
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP M.6   [เข้าชม 195]
 [08 ธ.ค. 2565]
ประกวดราคาจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp Mathayom 6   [เข้าชม 132]
 [06 ก.ย. 2565]
ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิดและระบบลำโพงเสียงตามสายภายในอาคาร D และ E   [เข้าชม 235]
 [24 พ.ค. 2565]
ประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมระบบประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [เข้าชม 547]
 [15 ก.ย. 2563]
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   [เข้าชม 431]
 [05 ธ.ค. 2560]
ประกวดราคาจ้างค่าย EMS Camp ม.5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ   [เข้าชม 496]
 [24 พ.ย. 2560]
ประกวดราคาจ้างค่ายอัจริยะภาพ    [เข้าชม 413]
 [25 ส.ค. 2560]
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ชนิดต่างๆ   [เข้าชม 417]
 [19 ก.ค. 2560]
สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 4 (E.M.S.CAMP M.4-2017)   [เข้าชม 479]
 [19 ก.ค. 2560]
สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 1 (E.M.S.CAMP M.1-2017)   [เข้าชม 444]
 [05 เม.ย. 2560]
สอบราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมศึกษาดูงาน   [เข้าชม 402]
 [23 มี.ค. 2560]
ประกวดราคาจ้างสถานีปฏิบัติงานห้องทดลองวิทยาศาสตร์   [เข้าชม 404]
 [28 ก.พ. 2560]
ประกวดราคาจ้างชุดตกแต่งห้องเรียนโครงการนานาชาติ   [เข้าชม 406]
 [14 ก.พ. 2560]
ค่ายอัจริยะโครงการภาคภาษาอังกฤษ E.M.S.Camp ม.6   [เข้าชม 458]
 [01 ก.ย. 2559]
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายเสริมทักษะชีวิต ม.1- ม.4 (SMP)   [เข้าชม 412]
 [15 ก.ค. 2559]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S.CAMP ม.4   [เข้าชม 392]
 [15 ก.ค. 2559]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S.CAMP ม.2   [เข้าชม 387]
 [15 ก.ค. 2559]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S.CAMP ม.1   [เข้าชม 402]

  รวมข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้างทั้งหมด 93 ข่าว 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี