โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง  


 [24 พ.ค. 2565]
ประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมระบบประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [เข้าชม 324]
 [15 ก.ย. 2563]
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   [เข้าชม 288]
 [05 ธ.ค. 2560]
ประกวดราคาจ้างค่าย EMS Camp ม.5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ   [เข้าชม 312]
 [24 พ.ย. 2560]
ประกวดราคาจ้างค่ายอัจริยะภาพ    [เข้าชม 288]
 [25 ส.ค. 2560]
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ชนิดต่างๆ   [เข้าชม 283]
 [19 ก.ค. 2560]
สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 4 (E.M.S.CAMP M.4-2017)   [เข้าชม 342]
 [19 ก.ค. 2560]
สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 1 (E.M.S.CAMP M.1-2017)   [เข้าชม 293]
 [05 เม.ย. 2560]
สอบราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมศึกษาดูงาน   [เข้าชม 278]
 [23 มี.ค. 2560]
ประกวดราคาจ้างสถานีปฏิบัติงานห้องทดลองวิทยาศาสตร์   [เข้าชม 278]
 [28 ก.พ. 2560]
ประกวดราคาจ้างชุดตกแต่งห้องเรียนโครงการนานาชาติ   [เข้าชม 274]
 [14 ก.พ. 2560]
ค่ายอัจริยะโครงการภาคภาษาอังกฤษ E.M.S.Camp ม.6   [เข้าชม 282]
 [01 ก.ย. 2559]
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายเสริมทักษะชีวิต ม.1- ม.4 (SMP)   [เข้าชม 276]
 [15 ก.ค. 2559]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S.CAMP ม.4   [เข้าชม 270]
 [15 ก.ค. 2559]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S.CAMP ม.2   [เข้าชม 272]
 [15 ก.ค. 2559]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S.CAMP ม.1   [เข้าชม 274]
 [07 มิ.ย. 2559]
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโครงการนานาชาติ   [เข้าชม 280]
 [25 พ.ย. 2558]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่าย E.M.S.Camp ม.5   [เข้าชม 276]
 [18 พ.ย. 2558]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ (E.M.S.CAMP) ม.3   [เข้าชม 270]
 [16 ต.ค. 2558]
ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบเครือข่าย   [เข้าชม 276]
 [08 ต.ค. 2558]
ผลการสรรหาผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม   [เข้าชม 280]

  รวมข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้างทั้งหมด 88 ข่าว 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี