โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวการรับสมัครบุคคล  


 [01 มี.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ   [เข้าชม 76]
 [01 มี.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 81]
 [16 ก.พ. 2564]
ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   [เข้าชม 131]
 [11 ก.พ. 2564]
ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานประจำสำนักผู้อำนวยการ   [เข้าชม 244]
 [08 ม.ค. 2564]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   [เข้าชม 177]
 [05 ม.ค. 2564]
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนโยธินบูรณะ   [เข้าชม 175]
 [24 ธ.ค. 2563]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา   [เข้าชม 210]
 [02 ธ.ค. 2563]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ   [เข้าชม 173]
 [25 พ.ย. 2563]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง   [เข้าชม 121]
 [30 ต.ค. 2563]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน ประจำโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ   [เข้าชม 141]
 [28 ต.ค. 2563]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นแม่บ้าน   [เข้าชม 127]
 [21 ต.ค. 2563]
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งแม่บ้าน ประจำโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ   [เข้าชม 141]
 [31 ส.ค. 2563]
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงาน   [เข้าชม 230]
 [25 ส.ค. 2563]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ   [เข้าชม 186]
 [11 ส.ค. 2563]
ประกาศรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน โครงการ SMP   [เข้าชม 258]
 [31 ก.ค. 2563]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   [เข้าชม 244]
 [02 ม.ค. 2563]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถและช่าง   [เข้าชม 586]
 [14 พ.ย. 2562]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   [เข้าชม 530]
 [12 พ.ย. 2562]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนโยธินบูรณะ   [เข้าชม 536]
 [01 พ.ย. 2562]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ   [เข้าชม 472]

  รวมข่าวการรับสมัครบุคคลทั้งหมด 76 ข่าว 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี