โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  เอกสารประกอบการเรียนรู้  


 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการสืบพันธ์ของพืช   [เข้าชม 657]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการสร้างอาหารของพืช   [เข้าชม 657]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องโครงสร้างดอก   [เข้าชม 661]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์   [เข้าชม 668]
 [04 ก.ค. 2560]
การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6   [เข้าชม 652]
 [04 ก.ค. 2560]
คู่มือการเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6   [เข้าชม 651]
 [04 ก.ค. 2560]
เอกสารการเรียนรู้วิชา IL การรู้สารสนเทศ ม.4    [เข้าชม 659]
 [04 ก.ค. 2560]
เอกสารการเรียนรู้วิชา IL การรู้สารสนเทศ ม.4    [เข้าชม 651]
 [05 ม.ค. 2560]
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ง22105 (Excel)   [เข้าชม 655]
 [21 ธ.ค. 2559]
เฉลยแบบฝึกหัดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6   [เข้าชม 656]
 [07 พ.ย. 2559]
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์2 รหัส ง21105 ม.1   [เข้าชม 662]
 [28 มิ.ย. 2559]
เอกสารประกอบการสอนการออกแบบด้วยโปรแกรม Prodesktop   [เข้าชม 652]
 [28 มิ.ย. 2559]
เอกสารประกอบการเรียนการออกแบบงานกราฟิก   [เข้าชม 648]
 [24 มี.ค. 2558]
เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องไฟฟ้าเคมี ม.5 โดยครูยุพา  ปลีผลา   [เข้าชม 669]
 [17 ก.ค. 2557]
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การออกแบบงานกราฟฟิก ม.5   [เข้าชม 652]
 [26 พ.ค. 2557]
เอกสาร Adobe Captivate5.5   [เข้าชม 655]
 [20 พ.ค. 2557]
คู่มือการใช้โปรแกรม PowerPoint 2010   [เข้าชม 662]
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (4)   [เข้าชม 658]
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (3)   [เข้าชม 653]
 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (2)   [เข้าชม 661]

  รวมเอกสารประกอบการเรียนรู้ทั้งหมด 48 ข่าว 3 หน้า : <<กลับไป [1] 2 [3] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี