โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  เอกสารประกอบการเรียนรู้  


 [28 ม.ค. 2557]
เอกสารประกอบการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.6 (1)   [เข้าชม 658]
 [18 พ.ค. 2556]
เสริมทักษะ _เอกซ์โปเนเนเชียลและลอการิทึม   [เข้าชม 656]
 [18 พ.ค. 2556]
เทคนิควิธีคิดอย่างคนเก่ง   [เข้าชม 655]
 [18 พ.ค. 2556]
เตรียมสอบsmart1_ตอนการเทียบสัดส่วน   [เข้าชม 656]
 [18 พ.ค. 2556]
ข้อสอบกสพท.ชุดที่ 1   [เข้าชม 663]
 [18 พ.ค. 2556]
ข้อสอบPre_EN_Math_club3   [เข้าชม 653]
 [18 พ.ค. 2556]
ข้อสอบENTRANCE_กข34_พร้อมเฉลย   [เข้าชม 661]
 [18 พ.ค. 2556]
เอกสารประกอบการเรียนโปรแกรม PowerPoint 2010   [เข้าชม 661]

  รวมเอกสารประกอบการเรียนรู้ทั้งหมด 48 ข่าว 3 หน้า : <<กลับไป [1][2] 3
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี