โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  SMP Day Trip โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
รายละเอียด ::
  SMP Day Trip โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : SMP จัดกิจกรรมเมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ เมืองมัลลิกาและศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและพลังงานทางเลือกกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ประกาศ ::
  10 ต.ค. 2561   เวลา 14:52:59
ผู้ประกาศ ::
  คุณ เบ็ญจมาศ วิจิตร
.....................................................................................................................................................
 

ชื่อรูป:yothin1668.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1667.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1666.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1665.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1664.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1663.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1662.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1661.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1660.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1659.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1658.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1657.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1656.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1655.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1654.jpg
50% | 100%
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี