โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
    กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 [เข้าชม 1312]
   
รายละเอียด ::
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
23 ม.ค. 2566  เวลา :: 11:13:38
ผู้ประกาศ ::
 คุณ เบ็ญจมาศ วิจิตร

    กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา ประชุมนักเรียนความสามารถพิเศษ 1/2565 [เข้าชม 1309]
   
รายละเอียด ::
กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา ประชุมนักเรียนความสามารถพิเศษ 1/2565...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
07 ก.ค. 2565  เวลา :: 14:41:56
ผู้ประกาศ ::
 คุณ เบ็ญจมาศ วิจิตร

    กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.2 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP [เข้าชม 1357]
   
รายละเอียด ::
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP  จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (SMP-Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาป...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
11 พ.ย. 2562  เวลา :: 16:28:45
ผู้ประกาศ ::
 คุณ ปาลญา สุวาส

    กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นม.3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP  [เข้าชม 1375]
   
รายละเอียด ::
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP  จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
02 ส.ค. 2562  เวลา :: 11:24:21
ผู้ประกาศ ::
 คุณ ปาลญา สุวาส

    กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นม.2 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ์ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี [เข้าชม 1333]
   
รายละเอียด ::
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP  จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
01 ส.ค. 2562  เวลา :: 20:19:39
ผู้ประกาศ ::
 คุณ ปาลญา สุวาส

    กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP  [เข้าชม 1309]
   
รายละเอียด ::
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนว...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
01 ส.ค. 2562  เวลา :: 18:09:17
ผู้ประกาศ ::
 คุณ ปาลญา สุวาส

    พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 [เข้าชม 1386]
   
รายละเอียด ::
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโยธินบูรณะ...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
14 มิ.ย. 2562  เวลา :: 16:15:37
ผู้ประกาศ ::
 คุณ เบ็ญจมาศ วิจิตร

    เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน [เข้าชม 1340]
   
รายละเอียด ::
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
14 มิ.ย. 2562  เวลา :: 16:07:09
ผู้ประกาศ ::
 คุณ เบ็ญจมาศ วิจิตร

    โรงเรียนโยธินบูรณะลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ [เข้าชม 1335]
   
รายละเอียด ::
นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์&nbs...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
07 มิ.ย. 2562  เวลา :: 01:00:01
ผู้ประกาศ ::
 คุณ ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

 
  รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 9 อัลบั้ม 1 หน้า : 1
 
กลับข้างบน

 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี