โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  โรงเรียนโยธินบูรณะลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายละเอียด ::
  นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรม แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562
วันที่ประกาศ ::
  07 มิ.ย. 2562   เวลา 01:00:01
ผู้ประกาศ ::
  คุณ ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
.....................................................................................................................................................
 

ชื่อรูป:yothin1736.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1748.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1747.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1746.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1745.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1744.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1743.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1742.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1741.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1740.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1739.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1738.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1737.jpg
50% | 100%
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี