โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นม.2 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ์ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียด ::
  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จำนวน 79 คน
ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ์ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ประกาศ ::
  01 ส.ค. 2562   เวลา 20:19:39
ผู้ประกาศ ::
  คุณ ปาลญา สุวาส
.....................................................................................................................................................
 

ชื่อรูป:yothin1827.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1826.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1825.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1824.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1823.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1822.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1821.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1820.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1819.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1818.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1817.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1809.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1810.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1811.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1812.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1813.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1814.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1815.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1816.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1799.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1798.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1840.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1839.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1838.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1837.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1836.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1831.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1830.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1829.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1828.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1854.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1853.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1852.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1851.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1850.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1849.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1848.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1847.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1846.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1845.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1844.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1843.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1842.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1841.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1858.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1857.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1856.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1855.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1893.jpg
50% | 100%
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี