โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นม.3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP 
รายละเอียด ::
  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน 75 คน ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานกลาง หรือ EGAT Learning Center 
และอุทยานผีเสื้อและแมลง  กรุงเทพมหานครฯ
วันที่ประกาศ ::
  02 ส.ค. 2562   เวลา 11:24:21
ผู้ประกาศ ::
  คุณ ปาลญา สุวาส
.....................................................................................................................................................
 

ชื่อรูป:yothin1888.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1887.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1886.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1885.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1884.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1883.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1882.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1881.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1880.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1879.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1878.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1877.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1876.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1875.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1874.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1873.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1872.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1871.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1870.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1869.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1868.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1867.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1866.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1865.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1864.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1863.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1862.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1861.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1860.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1859.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1892.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1891.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1890.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1889.jpg
50% | 100%
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี