โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP 
รายละเอียด ::
  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 70 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 
ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานครฯ
วันที่ประกาศ ::
  01 ส.ค. 2562   เวลา 18:09:17
ผู้ประกาศ ::
  คุณ ปาลญา สุวาส
.....................................................................................................................................................
 

ชื่อรูป:yothin1785.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1784.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1783.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1782.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1781.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1780.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1779.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1797.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1796.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1795.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1794.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1793.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1792.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1791.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1790.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1789.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1788.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1787.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1786.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1894.jpg
50% | 100%
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี