โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  อัลบั้มรูปภาพทั้งหมด
เรื่อง ::
  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : SMP
รายละเอียด ::
  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : SMP จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเสริมศักยภาพของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : SMP ในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2561 ณ ภูผาผึ้งรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี และศึกษาดูงานโครงการพิเศษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
วันที่ประกาศ ::
  10 ต.ค. 2561   เวลา 15:02:04
ผู้ประกาศ ::
  คุณ เบ็ญจมาศ วิจิตร
.....................................................................................................................................................
 

ชื่อรูป:yothin1683.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1682.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1681.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1680.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1679.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1678.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1677.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1676.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1675.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1674.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1673.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1672.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1671.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1670.jpg
50% | 100%

ชื่อรูป:yothin1669.jpg
50% | 100%
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี