โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5
  รายละเอียด ::
ฝุ่นเล็กเจ้าปัญหา โดย นางสาวอันธิกา  อรุณสิกขะพันธ์ ม.6/8
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 14 ก.พ. 2563  เวลา 09:33:42
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี