โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
การคืนเงินผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP/IP/SMP
  รายละเอียด ::
การคืนเงินผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP/IP/SMP
กรณีที่โรงเรียยนไม่ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน อันเนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 24 มิ.ย. 2564  เวลา 15:50:10
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี