โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  เอกสารประกอบการเรียนรู้  


 [28 ส.ค. 2561]
พลังงานทดแทนเครื่องยนต์ไฮบริด   [เข้าชม 150]
 [28 ส.ค. 2561]
พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงไฮโดรเจน   [เข้าชม 112]
 [28 ส.ค. 2561]
พลังงานทดแทนแก๊สธรรมชาติ   [เข้าชม 126]
 [28 ส.ค. 2561]
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล   [เข้าชม 89]
 [28 ส.ค. 2561]
พลังงานทดแทนแก๊สโซฮอล์   [เข้าชม 111]
 [28 ส.ค. 2561]
การกำหนดราคาน้ำมัน   [เข้าชม 107]
 [28 ส.ค. 2561]
สถานการณ์เชื้อเพลิง   [เข้าชม 123]
 [02 ก.ค. 2561]
คู่มือการจัดทำโครงงานม.6    [เข้าชม 930]
 [02 ก.ค. 2561]
กระบวนการในโรงกลั่น-แยกก๊าซ   [เข้าชม 744]
 [02 ก.ค. 2561]
กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ   [เข้าชม 188]
 [02 ก.ค. 2561]
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม   [เข้าชม 160]
 [02 ก.ค. 2561]
การผลิตปิโตรเลียม-แหล่งผลิตปิโตรเลียม-ปัญหา-แนวทาง   [เข้าชม 130]
 [02 ก.ค. 2561]
การสำรวจธรณีและฟิสิกส์   [เข้าชม 133]
 [02 ก.ค. 2561]
หินปิดกั้นปิโตรเลียม-หินกักเก็บ   [เข้าชม 124]
 [02 ก.ค. 2561]
หินน้ำมันและปิโตรเลียม   [เข้าชม 138]
 [02 ก.ค. 2561]
การสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม   [เข้าชม 129]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการลำเลียงสารจากเซลล์   [เข้าชม 801]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว   [เข้าชม 766]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการตอบสนองของพืช   [เข้าชม 472]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช   [เข้าชม 480]

  รวมเอกสารประกอบการเรียนรู้ทั้งหมด 48 ข่าว 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี