โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  เอกสารประกอบการเรียนรู้  


 [28 ส.ค. 2561]
พลังงานทดแทนเครื่องยนต์ไฮบริด   [เข้าชม 674]
 [28 ส.ค. 2561]
พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงไฮโดรเจน   [เข้าชม 659]
 [28 ส.ค. 2561]
พลังงานทดแทนแก๊สธรรมชาติ   [เข้าชม 661]
 [28 ส.ค. 2561]
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล   [เข้าชม 660]
 [28 ส.ค. 2561]
พลังงานทดแทนแก๊สโซฮอล์   [เข้าชม 666]
 [28 ส.ค. 2561]
การกำหนดราคาน้ำมัน   [เข้าชม 656]
 [28 ส.ค. 2561]
สถานการณ์เชื้อเพลิง   [เข้าชม 662]
 [02 ก.ค. 2561]
คู่มือการจัดทำโครงงานม.6    [เข้าชม 659]
 [02 ก.ค. 2561]
กระบวนการในโรงกลั่น-แยกก๊าซ   [เข้าชม 657]
 [02 ก.ค. 2561]
กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ   [เข้าชม 655]
 [02 ก.ค. 2561]
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม   [เข้าชม 657]
 [02 ก.ค. 2561]
การผลิตปิโตรเลียม-แหล่งผลิตปิโตรเลียม-ปัญหา-แนวทาง   [เข้าชม 650]
 [02 ก.ค. 2561]
การสำรวจธรณีและฟิสิกส์   [เข้าชม 656]
 [02 ก.ค. 2561]
หินปิดกั้นปิโตรเลียม-หินกักเก็บ   [เข้าชม 652]
 [02 ก.ค. 2561]
หินน้ำมันและปิโตรเลียม   [เข้าชม 653]
 [02 ก.ค. 2561]
การสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม   [เข้าชม 651]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการลำเลียงสารจากเซลล์   [เข้าชม 665]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว   [เข้าชม 653]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการตอบสนองของพืช   [เข้าชม 646]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช   [เข้าชม 653]

  รวมเอกสารประกอบการเรียนรู้ทั้งหมด 48 ข่าว 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี