โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [26 ธ.ค. 2566]
กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)   [เข้าชม 1006]
 [08 พ.ย. 2566]
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2/2566   [เข้าชม 2188]
 [04 ส.ค. 2566]
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 990]
 [07 ก.ค. 2566]
ประกาศหยุดเรียนภายใน   [เข้าชม 790]
 [28 มิ.ย. 2566]
ประกาศแนวทางปฏิบัติการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง   [เข้าชม 821]
 [15 มิ.ย. 2566]
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 996]
 [08 มิ.ย. 2566]
ระเบียบคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 959]
 [07 มิ.ย. 2566]
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 1041]
 [12 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 823]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 829]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 736]
 [09 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 856]
 [09 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 874]
 [09 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 889]
 [09 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 815]
 [09 พ.ค. 2566]
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 โครงการภาคปกติและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 955]
 [09 พ.ค. 2566]
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 โครงการภาคปกติและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 952]
 [27 มี.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.6) ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 722]
 [27 มี.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 739]
 [10 มี.ค. 2566]
เครื่องแต่งกายนักเรียน   [เข้าชม 789]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 212 ข่าว 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี