โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [18 ม.ค. 2565]
ประกาศเก็บเงินบำรุงการศึกษาโครงการนานาชาติ 2/2564   [เข้าชม 172]
 [14 ม.ค. 2565]
ประกาศเรียนออนไลน์ 17-28 มกราคม 2565   [เข้าชม 142]
 [13 ม.ค. 2565]
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.1-6 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564   [เข้าชม 370]
 [06 ม.ค. 2565]
ประกาศเรียนออนไลน์วันที่ 10-14 มกราคม 2565   [เข้าชม 118]
 [06 ม.ค. 2565]
ประกาศแนวทางการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2564   [เข้าชม 270]
 [26 ธ.ค. 2564]
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP และ EP    [เข้าชม 352]
 [13 ธ.ค. 2564]
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 832]
 [10 ธ.ค. 2564]
ประกาศเรื่องการรับเงินบำรุงการศึกษา ม.2 3 5 6 ภาคปกติ   [เข้าชม 618]
 [03 ธ.ค. 2564]
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ นักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP)   [เข้าชม 490]
 [23 พ.ย. 2564]
แนวทางการดำเนินการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 585]
 [19 พ.ย. 2564]
การเปิดการเรียนการสอน ONSITE โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP)   [เข้าชม 494]
 [19 พ.ย. 2564]
มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอน ณ สถานศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564   [เข้าชม 551]
 [17 พ.ย. 2564]
ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 553]
 [08 พ.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โด    [เข้าชม 444]
 [07 พ.ย. 2564]
กำหนดวันและเวลาในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน   [เข้าชม 503]
 [29 ต.ค. 2564]
กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6   [เข้าชม 440]
 [28 ต.ค. 2564]
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 455]
 [27 ต.ค. 2564]
กำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564   [เข้าชม 433]
 [16 ต.ค. 2564]
การกำหนดรอบการฉีดวัคซีนนักเรียน   [เข้าชม 444]
 [09 ต.ค. 2564]
แจ้งกำหนดวันและสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน   [เข้าชม 491]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 159 ข่าว 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี