โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [27 ธ.ค. 2565]
ประกาศการอนุมัติจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)   [เข้าชม 462]
 [09 พ.ย. 2565]
ปฏิทินวิชาการ 2/2565   [เข้าชม 1719]
 [09 พ.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียนวิชาศักยภาพ ภาคเรียนที่ 2/2565   [เข้าชม 602]
 [08 ก.ย. 2565]
กำหนดการสอบแข่งขัน ASMO THAI 2022   [เข้าชม 428]
 [02 ก.ค. 2565]
ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 2142]
 [02 มิ.ย. 2565]
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬาคาราเต้โด   [เข้าชม 654]
 [03 พ.ค. 2565]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 1502]
 [29 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 1640]
 [29 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 1387]
 [29 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 1802]
 [29 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 1247]
 [22 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อ นร.ม.4 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติและ smp   [เข้าชม 1913]
 [22 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อ นร.ม.1 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติและ smp   [เข้าชม 1013]
 [18 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 จบหลักสูตรฯ รุ่นที่ 2   [เข้าชม 430]
 [12 เม.ย. 2565]
ตางรางเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 490]
 [08 เม.ย. 2565]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ   [เข้าชม 467]
 [01 เม.ย. 2565]
การรับเอกสารการจบการศึกษาของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 442]
 [01 เม.ย. 2565]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย2   [เข้าชม 648]
 [22 มี.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตร ม.3 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 461]
 [22 มี.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตร ม.6 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 491]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 190 ข่าว 10 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี