โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [21 ก.ย. 2564]
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 43552]
 [21 ก.ย. 2564]
ตารางสอบปลายภาคออนไลน์โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 43551]
 [16 ก.ย. 2564]
สำรวจความประสงค์การฉีควัคซีน Pfizer ของนักเรียน   [เข้าชม 43548]
 [14 ส.ค. 2564]
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564   [เข้าชม 43547]
 [18 ก.ค. 2564]
กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 43548]
 [09 ก.ค. 2564]
ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 43548]
 [13 ก.ค. 2564]
ผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม   [เข้าชม 43548]
 [01 ก.ค. 2564]
การแข่งขัน"สุดยอดเชฟนักคิด สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์"   [เข้าชม 43547]
 [15 มิ.ย. 2564]
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 (รายงานตัวและมอบตัววันที่ 10 มิถุนายน 2564)   [เข้าชม 43548]
 [11 มิ.ย. 2564]
ผลการลงทะเบียนวิชาเลือกศักยภาพ   [เข้าชม 43547]
 [01 มิ.ย. 2564]
มาตรการการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 43548]
 [31 พ.ค. 2564]
ข้อมูลสำหรับนักเรียน ม.4-2564   [เข้าชม 43547]
 [31 พ.ค. 2564]
รวมข้อมูลสำหรับนักเรียน ม.1-2564   [เข้าชม 43547]
 [29 พ.ค. 2564]
เครื่องแบบนักเรียน   [เข้าชม 43547]
 [25 พ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 43717]
 [25 พ.ค. 2564]
การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม)   [เข้าชม 43547]
 [24 พ.ค. 2564]
การรับหนังสือเรียนและการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP)   [เข้าชม 43547]
 [24 พ.ค. 2564]
การมอบตัวนักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.4 (นักเรียน ม.3 เดิม) ผ่านระบบออนไลน์   [เข้าชม 43547]
 [20 พ.ค. 2564]
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 43547]
 [19 พ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ม.6)   [เข้าชม 43547]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 138 ข่าว 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี