โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [07 มิ.ย. 2566]
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 48]
 [12 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 771]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 1124]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 931]
 [09 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 997]
 [09 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 863]
 [09 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 1003]
 [09 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 732]
 [09 พ.ค. 2566]
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 โครงการภาคปกติและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 1082]
 [09 พ.ค. 2566]
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 โครงการภาคปกติและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 685]
 [27 มี.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.6) ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 545]
 [27 มี.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 559]
 [10 มี.ค. 2566]
เครื่องแต่งกายนักเรียน   [เข้าชม 574]
 [09 มี.ค. 2566]
แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)   [เข้าชม 581]
 [03 มี.ค. 2566]
กำหนดการปฏิทินหลังสอบปลายภาค ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2   [เข้าชม 545]
 [27 ธ.ค. 2565]
ประกาศการอนุมัติจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)   [เข้าชม 552]
 [09 พ.ย. 2565]
ปฏิทินวิชาการ 2/2565   [เข้าชม 555]
 [09 พ.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียนวิชาศักยภาพ ภาคเรียนที่ 2/2565   [เข้าชม 539]
 [08 ก.ย. 2565]
กำหนดการสอบแข่งขัน ASMO THAI 2022   [เข้าชม 524]
 [02 ก.ค. 2565]
ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 558]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 205 ข่าว 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี