โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [08 พ.ย. 2566]
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2/2566   [เข้าชม 421]
 [04 ส.ค. 2566]
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 830]
 [07 ก.ค. 2566]
ประกาศหยุดเรียนภายใน   [เข้าชม 754]
 [28 มิ.ย. 2566]
ประกาศแนวทางปฏิบัติการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง   [เข้าชม 677]
 [15 มิ.ย. 2566]
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 1042]
 [08 มิ.ย. 2566]
ระเบียบคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 740]
 [07 มิ.ย. 2566]
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 890]
 [12 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 837]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 788]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 650]
 [09 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 688]
 [09 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 756]
 [09 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 734]
 [09 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 708]
 [09 พ.ค. 2566]
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 โครงการภาคปกติและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 722]
 [09 พ.ค. 2566]
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 โครงการภาคปกติและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 746]
 [27 มี.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.6) ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 627]
 [27 มี.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 626]
 [10 มี.ค. 2566]
เครื่องแต่งกายนักเรียน   [เข้าชม 643]
 [09 มี.ค. 2566]
แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)   [เข้าชม 651]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 211 ข่าว 11 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี