โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [08 ก.ย. 2565]
กำหนดการสอบแข่งขัน ASMO THAI 2022   [เข้าชม 168]
 [02 ก.ค. 2565]
ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 1617]
 [02 มิ.ย. 2565]
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬาคาราเต้โด   [เข้าชม 491]
 [03 พ.ค. 2565]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 878]
 [29 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 1066]
 [29 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 863]
 [29 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 1194]
 [29 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2565   [เข้าชม 814]
 [22 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อ นร.ม.4 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติและ smp   [เข้าชม 1442]
 [22 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อ นร.ม.1 ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติและ smp   [เข้าชม 698]
 [18 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 และ ม.6 จบหลักสูตรฯ รุ่นที่ 2   [เข้าชม 327]
 [12 เม.ย. 2565]
ตางรางเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 355]
 [08 เม.ย. 2565]
กำหนดการสอบสัมภาษณ์และเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ   [เข้าชม 333]
 [01 เม.ย. 2565]
การรับเอกสารการจบการศึกษาของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 363]
 [01 เม.ย. 2565]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย2   [เข้าชม 400]
 [22 มี.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตร ม.3 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 349]
 [22 มี.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตร ม.6 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 378]
 [07 มี.ค. 2565]
แจ้งกำหนดการนัดหมายตามปฏิทินวิชาการหลังการสอบปลายภาคเรียนที่ 2   [เข้าชม 316]
 [21 ก.พ. 2565]
กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5    [เข้าชม 410]
 [21 ก.พ. 2565]
กำหนดการสอบปลายภาค ชั้น ม.1, 2 , 4 , 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564    [เข้าชม 343]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 187 ข่าว 10 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี