โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [11 มิ.ย. 2564]
ผลการลงทะเบียนวิชาเลือกศักยภาพ   [เข้าชม 581]
 [04 มิ.ย. 2564]
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564   [เข้าชม 1861]
 [31 พ.ค. 2564]
ข้อมูลสำหรับนักเรียน ม.4-2564   [เข้าชม 3081]
 [31 พ.ค. 2564]
รวมข้อมูลสำหรับนักเรียน ม.1-2564   [เข้าชม 1637]
 [25 พ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 1494]
 [25 พ.ค. 2564]
การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม)   [เข้าชม 1042]
 [24 พ.ค. 2564]
การรับหนังสือเรียนและการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP)   [เข้าชม 954]
 [24 พ.ค. 2564]
การมอบตัวนักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.4 (นักเรียน ม.3 เดิม) ผ่านระบบออนไลน์   [เข้าชม 526]
 [20 พ.ค. 2564]
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 1572]
 [19 พ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ม.6)   [เข้าชม 682]
 [19 พ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ม.5)   [เข้าชม 776]
 [19 พ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ม.3)   [เข้าชม 776]
 [19 พ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ม.2)   [เข้าชม 1152]
 [11 พ.ค. 2564]
การจัดห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)   [เข้าชม 1518]
 [30 เม.ย. 2564]
การจัดห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 1703]
 [09 เม.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม6) ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 630]
 [09 เม.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม3) ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 778]
 [19 ธ.ค. 2563]
ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 1515]
 [30 พ.ย. 2563]
กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 1051]
 [17 ก.ย. 2563]
โครงสร้างข้อสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 2453]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 128 ข่าว 7 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี