โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [03 ธ.ค. 2564]
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ นักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP)   [เข้าชม 619]
 [23 พ.ย. 2564]
แนวทางการดำเนินการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 630]
 [19 พ.ย. 2564]
การเปิดการเรียนการสอน ONSITE โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP)   [เข้าชม 610]
 [19 พ.ย. 2564]
มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอน ณ สถานศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564   [เข้าชม 622]
 [17 พ.ย. 2564]
ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 630]
 [08 พ.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โด    [เข้าชม 650]
 [07 พ.ย. 2564]
กำหนดวันและเวลาในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน   [เข้าชม 622]
 [29 ต.ค. 2564]
กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6   [เข้าชม 609]
 [28 ต.ค. 2564]
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 623]
 [27 ต.ค. 2564]
กำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564   [เข้าชม 612]
 [16 ต.ค. 2564]
การกำหนดรอบการฉีดวัคซีนนักเรียน   [เข้าชม 626]
 [09 ต.ค. 2564]
แจ้งกำหนดวันและสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน   [เข้าชม 623]
 [01 ต.ค. 2564]
กำหนดการนัดหมายตามปฏิทินวิชาการหลังการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 616]
 [21 ก.ย. 2564]
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 635]
 [21 ก.ย. 2564]
ตารางสอบปลายภาคออนไลน์โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 618]
 [16 ก.ย. 2564]
สำรวจความประสงค์การฉีควัคซีน Pfizer ของนักเรียน   [เข้าชม 617]
 [14 ส.ค. 2564]
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564   [เข้าชม 608]
 [18 ก.ค. 2564]
กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 613]
 [09 ก.ค. 2564]
ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 620]
 [13 ก.ค. 2564]
ผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม   [เข้าชม 653]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 211 ข่าว 11 หน้า : <<กลับไป [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี