โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [11 มิ.ย. 2564]
ผลการลงทะเบียนวิชาเลือกศักยภาพ   [เข้าชม 322]
 [01 มิ.ย. 2564]
มาตรการการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 490]
 [31 พ.ค. 2564]
ข้อมูลสำหรับนักเรียน ม.4-2564   [เข้าชม 375]
 [31 พ.ค. 2564]
รวมข้อมูลสำหรับนักเรียน ม.1-2564   [เข้าชม 378]
 [29 พ.ค. 2564]
เครื่องแบบนักเรียน   [เข้าชม 1273]
 [25 พ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 375]
 [25 พ.ค. 2564]
การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม)   [เข้าชม 365]
 [24 พ.ค. 2564]
การรับหนังสือเรียนและการเรียนออนไลน์ของนักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP)   [เข้าชม 351]
 [24 พ.ค. 2564]
การมอบตัวนักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.4 (นักเรียน ม.3 เดิม) ผ่านระบบออนไลน์   [เข้าชม 346]
 [20 พ.ค. 2564]
กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 344]
 [19 พ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ม.6)   [เข้าชม 346]
 [19 พ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ม.5)   [เข้าชม 339]
 [19 พ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ม.3)   [เข้าชม 354]
 [19 พ.ค. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2564 (ม.2)   [เข้าชม 360]
 [11 พ.ค. 2564]
การจัดห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)   [เข้าชม 408]
 [30 เม.ย. 2564]
การจัดห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 371]
 [09 เม.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม6) ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 347]
 [09 เม.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม3) ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 322]
 [19 ธ.ค. 2563]
ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 341]
 [30 พ.ย. 2563]
กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 361]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 189 ข่าว 10 หน้า : <<กลับไป [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี