โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  


 [05 เม.ย. 2567]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 2 ม.4(EP) ปีการศึกษา 2567   [เข้าชม 523]
 [05 เม.ย. 2567]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 3 ม.1(EP) ปีการศึกษา 2567   [เข้าชม 449]
 [01 เม.ย. 2567]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.1 ครั้งที่ 1 รายงานตัว และมอบตัวเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2567   [เข้าชม 810]
 [01 เม.ย. 2567]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.4 ครั้งที่ 1 รายงานตัว และมอบตัวเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2567   [เข้าชม 676]
 [29 มี.ค. 2567]
ประกาศผลการคัดเลือกและสรรหาผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนโยธินบูรณะ ประจำปีการศึกษา 2567   [เข้าชม 485]
 [22 มี.ค. 2567]
ประกาศ เรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทความสามารถพิเศษ   [เข้าชม 1845]
 [19 มี.ค. 2567]
ประกาศ เรียกนักเรียนลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2567 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)   [เข้าชม 1308]
 [07 มี.ค. 2567]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 1 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 (SMP) ปีการศึกษา 2567   [เข้าชม 1591]
 [07 มี.ค. 2567]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 1 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 (EP) ปีการศึกษา 2567   [เข้าชม 828]
 [07 มี.ค. 2567]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 1 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 (EP) ปีการศึกษา 2567   [เข้าชม 1443]
 [28 ธ.ค. 2566]
ประกาศเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567   [เข้าชม 1741]
 [04 ธ.ค. 2566]
ประกาศโรงเรียน เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)   [เข้าชม 1300]
 [03 พ.ย. 2566]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 2   [เข้าชม 1191]
 [04 ก.ย. 2566]
กำหนดการแข่งขัน ASMO THAI 2023   [เข้าชม 848]
 [23 พ.ค. 2566]
ประกาศยกเลิกบัญชีผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 1958]
 [22 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 5 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 1275]
 [22 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป   [เข้าชม 1278]
 [22 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 1452]
 [22 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ   [เข้าชม 845]
 [22 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   [เข้าชม 788]

  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด 190 ข่าว 10 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี