โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  


 [14 พ.ค. 2563]
รายงานตัวและมอบตัวเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นม.1 (EP) ม.4 (EP,SMP) เพิ่มเติมรอบ 2 ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 580]
 [18 มี.ค. 2563]
ประกาศปิดโรงเรียน 18-31 มีนาคม 2563   [เข้าชม 579]
 [17 มี.ค. 2563]
เลื่อนการมอบตัวของนักเรียนม.4โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/IP/SMP   [เข้าชม 577]
 [10 มี.ค. 2563]
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 586]
 [04 มี.ค. 2563]
ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกัน covid-19   [เข้าชม 579]
 [03 มี.ค. 2563]
โหวตวงดุริยางค์โรงเรียนโยธินบูรณะ   [เข้าชม 578]
 [26 ก.พ. 2563]
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังฯ   [เข้าชม 577]
 [14 ก.พ. 2563]
ความรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5   [เข้าชม 579]
 [11 ก.พ. 2563]
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 577]
 [24 ธ.ค. 2562]
Yothinburana Open House 2020   [เข้าชม 582]
 [12 พ.ย. 2562]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย2 สอวน.คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562    [เข้าชม 580]
 [08 พ.ย. 2562]
รายละเอียดการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)   [เข้าชม 578]
 [17 พ.ค. 2562]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประกาศเพิ่มเติมวันที่ 17 พฤษภาคม 2562    [เข้าชม 580]
 [01 พ.ค. 2562]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประกาศเพิ่มเติมวันที่ 30 เมษายน 2562   [เข้าชม 580]
 [01 พ.ค. 2562]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประกาศเพิ่มเติมวันที่ 30 เมษายน 2562   [เข้าชม 578]
 [01 พ.ค. 2562]
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประกาศเพิ่มเติมวันที่ 17 เมษายน 2562   [เข้าชม 579]
 [10 เม.ย. 2562]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ English Program ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม   [เข้าชม 578]
 [10 เม.ย. 2562]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 และประกาศเพิ่มเติม   [เข้าชม 579]
 [26 มี.ค. 2562]
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีและกีฬา   [เข้าชม 578]
 [26 มี.ค. 2562]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม   [เข้าชม 578]

  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด 177 ข่าว 9 หน้า : <<กลับไป [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี