โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  


 [19 พ.ค. 2566]
เรียกนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 5 มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นม. 1 EP ปีการศึกษา 2566    [เข้าชม 873]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ครั้งที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 769]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ครั้งที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 779]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ครั้งที่ 2 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   [เข้าชม 768]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ครั้งที่ 2 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ   [เข้าชม 765]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 2 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ประเภททั่วไป   [เข้าชม 878]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 (EP) ปีการศึกษา 2566    [เข้าชม 811]
 [18 เม.ย. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียน ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1   [เข้าชม 966]
 [18 เม.ย. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียน ม.1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1   [เข้าชม 861]
 [18 เม.ย. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1   [เข้าชม 812]
 [18 เม.ย. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียน ม.4 SMP ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 3   [เข้าชม 785]
 [18 เม.ย. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียน ม.1 SMP ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 2    [เข้าชม 778]
 [12 เม.ย. 2566]
การจัดกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการภาคภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2566    [เข้าชม 780]
 [11 เม.ย. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียน ม.1 โครงการ EP ลำดับสำรองครั้งที่ 3    [เข้าชม 766]
 [31 มี.ค. 2566]
เครื่องแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 737]
 [27 มี.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 2 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 โครงการ SMP   [เข้าชม 775]
 [27 มี.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 2 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 โครงการภาคภาษาอังกฤษ   [เข้าชม 775]
 [27 มี.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 2 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 โครงการภาคภาษาอังกฤษ   [เข้าชม 775]
 [25 มี.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ    [เข้าชม 717]
 [25 มี.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ    [เข้าชม 715]

  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด 190 ข่าว 10 หน้า : <<กลับไป [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี