โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  


 [04 ก.ย. 2566]
กำหนดการแข่งขัน ASMO THAI 2023   [เข้าชม 970]
 [23 พ.ค. 2566]
ประกาศยกเลิกบัญชีผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566   [เข้าชม 785]
 [22 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 5 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 613]
 [22 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป   [เข้าชม 618]
 [22 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 611]
 [22 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ   [เข้าชม 597]
 [22 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   [เข้าชม 597]
 [19 พ.ค. 2566]
เรียกนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 5 มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นม. 1 EP ปีการศึกษา 2566    [เข้าชม 601]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ครั้งที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 583]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ครั้งที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 581]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ครั้งที่ 2 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   [เข้าชม 580]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ครั้งที่ 2 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ   [เข้าชม 583]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 2 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ประเภททั่วไป   [เข้าชม 580]
 [11 พ.ค. 2566]
ประกาศรายชื่อนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้น ม.1 (EP) ปีการศึกษา 2566    [เข้าชม 582]
 [18 เม.ย. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียน ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1   [เข้าชม 587]
 [18 เม.ย. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียน ม.1 ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1   [เข้าชม 593]
 [18 เม.ย. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียน ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1   [เข้าชม 586]
 [18 เม.ย. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียน ม.4 SMP ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 3   [เข้าชม 587]
 [18 เม.ย. 2566]
ประกาศเรียกนักเรียน ม.1 SMP ปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 2    [เข้าชม 584]
 [12 เม.ย. 2566]
การจัดกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการภาคภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2566    [เข้าชม 595]

  รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปทั้งหมด 177 ข่าว 9 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี