โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
   
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  

 [07 ก.ย. 2564]กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
 [30 มิ.ย. 2564]ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนและให้บัญชีผู้สอบทุกบัญชีสิ้นสุด 
 [24 มิ.ย. 2564]การคืนเงินผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP/IP/SMP 
 [15 มิ.ย. 2564]การดำเนินการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 [09 มิ.ย. 2564]รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 
 [08 มิ.ย. 2564]รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 
 [05 มิ.ย. 2564]รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564 
 [25 พ.ค. 2564]ประกาศรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564  
  ข่าวสำหรับนักเรียน  

 [18 ม.ค. 2565]ประกาศเก็บเงินบำรุงการศึกษาโครงการนานาชาติ 2/2564 
 [14 ม.ค. 2565]ประกาศเรียนออนไลน์ 17-28 มกราคม 2565 
 [13 ม.ค. 2565]ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.1-6 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564 
 [06 ม.ค. 2565]ประกาศเรียนออนไลน์วันที่ 10-14 มกราคม 2565 
 [06 ม.ค. 2565]ประกาศแนวทางการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2564 
 [26 ธ.ค. 2564]ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP และ EP  
 [13 ธ.ค. 2564]แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 [10 ธ.ค. 2564]ประกาศเรื่องการรับเงินบำรุงการศึกษา ม.2 3 5 6 ภาคปกติ 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  

 [30 ธ.ค. 2564]ประกาศโรงเรียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 
 [07 ก.ย. 2564]คำสั่งจ่ายเงินตามโครงการฯ วันที่ 9-11 ก.ย.64 
 [20 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (EP, SMP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 
 [10 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ม.4 
 [14 ส.ค. 2563]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 
 [14 ก.ค. 2563]ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  ข่าวการรับสมัครบุคคล  

 [19 ม.ค. 2565]ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนคอมพิวเตอร์ 
 [19 ม.ค. 2565]ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน 
 [27 ธ.ค. 2564]รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (สอนวิชาคอมพิวเตอร์) 
 [27 ธ.ค. 2564]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ) 
 [21 ธ.ค. 2564]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนโยธินบูรณะ 
 [03 ธ.ค. 2564]ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ 
 [29 มิ.ย. 2564]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
 [24 มิ.ย. 2564]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายโรงเรียนโยธินบูรณะ 
  ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง  

 [15 ก.ย. 2563]ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 [05 ธ.ค. 2560]ประกวดราคาจ้างค่าย EMS Camp ม.5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ 
 [24 พ.ย. 2560]ประกวดราคาจ้างค่ายอัจริยะภาพ  
 [25 ส.ค. 2560]ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ชนิดต่างๆ 
 [19 ก.ค. 2560]สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 4 (E.M.S.CAMP M.4-2017) 
 [19 ก.ค. 2560]สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 1 (E.M.S.CAMP M.1-2017) 
 [05 เม.ย. 2560]สอบราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมศึกษาดูงาน 
 [23 มี.ค. 2560]ประกวดราคาจ้างสถานีปฏิบัติงานห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
 
Untitled Document
  ภาพกิจกรรม  


  Untitled Document
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

boss
นายสมเกียรติ ผ่องจิต
 
โครงการพิเศษ  
ep
ip
smp
หน่วยงานและบริการของโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
17
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
557
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
1279
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
5262
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
28440
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
28440
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2561448
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1