โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
   
  Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  

 [28 ธ.ค. 2566]ประกาศเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 
 [04 ธ.ค. 2566]ประกาศโรงเรียน เรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) 
 [03 พ.ย. 2566]ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 2 
 [04 ก.ย. 2566]กำหนดการแข่งขัน ASMO THAI 2023 
 [23 พ.ค. 2566]ประกาศยกเลิกบัญชีผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 
 [22 พ.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 5 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) 
 [22 พ.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป 
 [22 พ.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  

 [26 ธ.ค. 2566]กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) 
 [08 พ.ย. 2566]ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2/2566 
 [04 ส.ค. 2566]ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 
 [07 ก.ค. 2566]ประกาศหยุดเรียนภายใน 
 [28 มิ.ย. 2566]ประกาศแนวทางปฏิบัติการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
 [15 มิ.ย. 2566]ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
 [08 มิ.ย. 2566]ระเบียบคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 
 [07 มิ.ย. 2566]ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  

 [30 ธ.ค. 2564]ประกาศโรงเรียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 
 [07 ก.ย. 2564]คำสั่งจ่ายเงินตามโครงการฯ วันที่ 9-11 ก.ย.64 
 [20 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (EP, SMP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 
 [10 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ม.4 
 [14 ส.ค. 2563]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 
 [14 ก.ค. 2563]ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  ข่าวการรับสมัครบุคคล  

 [23 ม.ค. 2567]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 
 [11 ม.ค. 2567]รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 
 [13 ธ.ค. 2566]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 
 [07 ธ.ค. 2566]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ) 
 [30 พ.ย. 2566]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ 
 [30 พ.ย. 2566]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานโสตทัศนศึกษา) 
 [28 พ.ย. 2566]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน(งานโสตทัศนศึกษา) 
 [28 พ.ย. 2566]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
  ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง  

 [31 ม.ค. 2567]ประกาศโรงเรียนเรื่อง ขอให้มารับคืนเงินประกันสัญญาค้างเก่า พ.ศ. 2550-2565  
 [23 ม.ค. 2567]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp (E.M.S.Camp) ม.6 
 [08 ม.ค. 2567]ประกวดราคาจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp (E.M.S.Camp) ม.6 
 [08 ม.ค. 2567]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp (E.M.S.Camp) ม.5 
 [28 ธ.ค. 2566]ประกวดราคาจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp (E.M.S.Camp) 
 [28 ธ.ค. 2566]ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp 
 [15 ธ.ค. 2566]ประกวดราคาจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp (E.M.S.Camp) ชั้น ม.5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ 
 [07 ธ.ค. 2566]ประกวดราคาจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp (E.M.S.Camp) นักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 
Untitled Document
  ภาพกิจกรรม  


  Untitled Document
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

boss
นายสมเกียรติ ผ่องจิต
complain
 
โครงการพิเศษ  
ep
ip
smp
หน่วยงานและบริการของโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
498
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
1555
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
2053
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
4685
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
59663
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3291362
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1