โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
   
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  

 [29 ม.ค. 2564]ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ เรื่องการเปิดสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 
 [12 ม.ค. 2564]การดำเนินการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 [08 ม.ค. 2564]ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับ 5 
 [31 ธ.ค. 2563]ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ เรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับ 4 
 [25 ธ.ค. 2563]การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 3 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  

 [09 เม.ย. 2564]ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม6) ปีการศึกษา 2563 
 [09 เม.ย. 2564]ประกาศรายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม3) ปีการศึกษา 2563 
 [19 ธ.ค. 2563]ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 [30 พ.ย. 2563]กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 
 [17 ก.ย. 2563]โครงสร้างข้อสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  

 [10 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ม.4 
 [14 ส.ค. 2563]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 
 [14 ก.ค. 2563]ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  ข่าวการรับสมัครบุคคล  

 [31 มี.ค. 2564]ประกาศรับสมัครงาน (เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานทะเบียน วัดและประเมินผล) 
 [16 มี.ค. 2564]ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ประจำห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) 
 [08 มี.ค. 2564]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ) 
 [01 มี.ค. 2564]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ 
 [01 มี.ค. 2564]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) 
  ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ยังไม่มีข้อมูล
  งานวิจัยคุณครู  

 [30 มิ.ย. 2559]การพัฒนาหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ : ครูปวิชญา เนียมคำ 
  ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง  

 [15 ก.ย. 2563]ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 [05 ธ.ค. 2560]ประกวดราคาจ้างค่าย EMS Camp ม.5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ 
 [24 พ.ย. 2560]ประกวดราคาจ้างค่ายอัจริยะภาพ  
 [25 ส.ค. 2560]ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ชนิดต่างๆ 
 [19 ก.ค. 2560]สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 4 (E.M.S.CAMP M.4-2017) 
 
Untitled Document
  ภาพกิจกรรม  


  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : SMP
จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต (SMP-Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่...อ่านต่อ
  Untitled Document
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

boss
นายณรงค์ คงสมปราชญ์
 
โครงการพิเศษ  
ep
ip
smp
หน่วยงานและบริการของโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
22
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
894
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
2484
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
6999
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
27847
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
150656
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2130113
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1