โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
   
  Untitled Document
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  

 [07 ก.ย. 2564]กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี 
 [30 มิ.ย. 2564]ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนและให้บัญชีผู้สอบทุกบัญชีสิ้นสุด 
 [24 มิ.ย. 2564]การคืนเงินผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP/IP/SMP 
 [15 มิ.ย. 2564]การดำเนินการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 [09 มิ.ย. 2564]รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 
 [08 มิ.ย. 2564]รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 
 [05 มิ.ย. 2564]รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564 
 [25 พ.ค. 2564]ประกาศรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564  
  ข่าวสำหรับนักเรียน  

 [03 ธ.ค. 2564]ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ นักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) 
 [23 พ.ย. 2564]แนวทางการดำเนินการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 [19 พ.ย. 2564]การเปิดการเรียนการสอน ONSITE โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) 
 [19 พ.ย. 2564]มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอน ณ สถานศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564 
 [17 พ.ย. 2564]ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 [08 พ.ย. 2564]ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โด  
 [07 พ.ย. 2564]กำหนดวันและเวลาในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน 
 [29 ต.ค. 2564]กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  

 [07 ก.ย. 2564]คำสั่งจ่ายเงินตามโครงการฯ วันที่ 9-11 ก.ย.64 
 [20 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (EP, SMP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 
 [10 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ม.4 
 [14 ส.ค. 2563]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 
 [14 ก.ค. 2563]ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 [17 มิ.ย. 2563]แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
  ข่าวการรับสมัครบุคคล  

 [03 ธ.ค. 2564]ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ 
 [29 มิ.ย. 2564]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
 [24 มิ.ย. 2564]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายโรงเรียนโยธินบูรณะ 
 [16 มิ.ย. 2564]รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย 
 [24 พ.ค. 2564]ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ 
 [17 พ.ค. 2564]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 
 [03 พ.ค. 2564]ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 [23 เม.ย. 2564]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียน วัดผล และประเมินผล 
  ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง  

 [15 ก.ย. 2563]ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 [05 ธ.ค. 2560]ประกวดราคาจ้างค่าย EMS Camp ม.5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ 
 [24 พ.ย. 2560]ประกวดราคาจ้างค่ายอัจริยะภาพ  
 [25 ส.ค. 2560]ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ชนิดต่างๆ 
 [19 ก.ค. 2560]สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 4 (E.M.S.CAMP M.4-2017) 
 [19 ก.ค. 2560]สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 1 (E.M.S.CAMP M.1-2017) 
 [05 เม.ย. 2560]สอบราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมศึกษาดูงาน 
 [23 มี.ค. 2560]ประกวดราคาจ้างสถานีปฏิบัติงานห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
 
Untitled Document
  ภาพกิจกรรม  


 [22 ต.ค. 2564] อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ   [เข้าชม 360] 
  Untitled Document
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

boss
นายสมเกียรติ ผ่องจิต
 
โครงการพิเศษ  
ep
ip
smp
หน่วยงานและบริการของโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
60
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
1493
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
5669
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
3675
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
522253
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2501710
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1