โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
   
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  

 [25 มี.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ  
 [25 มี.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ  
 [16 มี.ค. 2566]ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ 
 [15 มี.ค. 2566]ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ 
 [14 มี.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMP) 
 [14 มี.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ(EP) 
 [14 มี.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMP) 
 [14 มี.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 1 ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ(EP) 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  

 [10 มี.ค. 2566]เครื่องแต่งกายนักเรียน 
 [09 มี.ค. 2566]แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) 
 [03 มี.ค. 2566]กำหนดการปฏิทินหลังสอบปลายภาค ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 
 [27 ธ.ค. 2565]ประกาศการอนุมัติจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) 
 [09 พ.ย. 2565]ปฏิทินวิชาการ 2/2565 
 [09 พ.ย. 2565]ประกาศรายชื่อนักเรียนวิชาศักยภาพ ภาคเรียนที่ 2/2565 
 [08 ก.ย. 2565]กำหนดการสอบแข่งขัน ASMO THAI 2022 
 [02 ก.ค. 2565]ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  

 [30 ธ.ค. 2564]ประกาศโรงเรียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 
 [07 ก.ย. 2564]คำสั่งจ่ายเงินตามโครงการฯ วันที่ 9-11 ก.ย.64 
 [20 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (EP, SMP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 
 [10 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ม.4 
 [14 ส.ค. 2563]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 
 [14 ก.ค. 2563]ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  ข่าวการรับสมัครบุคคล  

 [27 ม.ค. 2566]การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 [24 ม.ค. 2566]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 [06 ม.ค. 2566]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนว่ายน้ำ) 
 [05 ม.ค. 2566]รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ SMP 
 [27 ธ.ค. 2565]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ) 
 [23 ธ.ค. 2565]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ) 
 [21 ธ.ค. 2565]รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนว่ายน้ำ) 
 [21 ธ.ค. 2565]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ SMP) 
  ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง  

 [01 ก.พ. 2566]ประกาศประชาพิจารณ์ 
 [08 ธ.ค. 2565]ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp (E.M.S Camp) 
 [08 ธ.ค. 2565]เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP M.6 
 [08 ธ.ค. 2565]ประกวดราคาจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp Mathayom 6 
 [06 ก.ย. 2565]ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิดและระบบลำโพงเสียงตามสายภายในอาคาร D และ E 
 [24 พ.ค. 2565]ประกวดราคาซื้อกระดานอัจฉริยะพร้อมระบบประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 [15 ก.ย. 2563]ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 [05 ธ.ค. 2560]ประกวดราคาจ้างค่าย EMS Camp ม.5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ 
 
Untitled Document
  ภาพกิจกรรม  


  Untitled Document
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

boss
นายสมเกียรติ ผ่องจิต
complain
 
โครงการพิเศษ  
ep
ip
smp
หน่วยงานและบริการของโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
26
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
1449
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
1337
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
10956
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
48385
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
87954
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2986281
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552
 
 
จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยี เครือข่าย และนวัตกรรมทางการศึกษา
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1