โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
   
  Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  

 [30 มิ.ย. 2564]ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนและให้บัญชีผู้สอบทุกบัญชีสิ้นสุด 
 [24 มิ.ย. 2564]การคืนเงินผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ EP/IP/SMP 
 [15 มิ.ย. 2564]การดำเนินการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 [09 มิ.ย. 2564]รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 
 [08 มิ.ย. 2564]รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 
 [05 มิ.ย. 2564]รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564 
 [29 พ.ค. 2564]เครื่องแบบนักเรียน 
 [25 พ.ค. 2564]ประกาศรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564  
  ข่าวสำหรับนักเรียน  

 [18 ก.ค. 2564]กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 [09 ก.ค. 2564]ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 [13 ก.ค. 2564]ผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม 
 [01 ก.ค. 2564]การแข่งขัน"สุดยอดเชฟนักคิด สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์" 
 [15 มิ.ย. 2564]รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 (รายงานตัวและมอบตัววันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
 [11 มิ.ย. 2564]ผลการลงทะเบียนวิชาเลือกศักยภาพ 
 [04 มิ.ย. 2564]รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 
 [31 พ.ค. 2564]ข้อมูลสำหรับนักเรียน ม.4-2564 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  

 [20 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (EP, SMP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 
 [10 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ม.4 
 [14 ส.ค. 2563]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 
 [14 ก.ค. 2563]ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 [17 มิ.ย. 2563]แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 [20 พ.ค. 2563]เอกสารงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ 
  ข่าวการรับสมัครบุคคล  

 [29 มิ.ย. 2564]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
 [24 มิ.ย. 2564]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายโรงเรียนโยธินบูรณะ 
 [16 มิ.ย. 2564]รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่าย 
 [24 พ.ค. 2564]ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ 
 [17 พ.ค. 2564]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประจำสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ 
 [03 พ.ค. 2564]ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 [23 เม.ย. 2564]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียน วัดผล และประเมินผล 
 [20 เม.ย. 2564]ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการ 
  ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง  

 [15 ก.ย. 2563]ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 [05 ธ.ค. 2560]ประกวดราคาจ้างค่าย EMS Camp ม.5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ 
 [24 พ.ย. 2560]ประกวดราคาจ้างค่ายอัจริยะภาพ  
 [25 ส.ค. 2560]ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ชนิดต่างๆ 
 [19 ก.ค. 2560]สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 4 (E.M.S.CAMP M.4-2017) 
 [19 ก.ค. 2560]สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 1 (E.M.S.CAMP M.1-2017) 
 [05 เม.ย. 2560]สอบราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมศึกษาดูงาน 
 [23 มี.ค. 2560]ประกวดราคาจ้างสถานีปฏิบัติงานห้องทดลองวิทยาศาสตร์ 
 
Untitled Document
  ภาพกิจกรรม  


  Untitled Document
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

boss
นายณรงค์ คงสมปราชญ์
 
โครงการพิเศษ  
ep
ip
smp
หน่วยงานและบริการของโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
13
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
695
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
2058
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
4312
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
32926
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
366564
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2346021
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1