โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
   
  Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  

 [23 พ.ค. 2566]ประกาศยกเลิกบัญชีผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 
 [22 พ.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 5 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) 
 [22 พ.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป 
 [22 พ.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) 
 [22 พ.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ 
 [22 พ.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 3 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 [19 พ.ค. 2566]เรียกนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 5 มารายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นม. 1 EP ปีการศึกษา 2566  
 [11 พ.ค. 2566]ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ครั้งที่ 4 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  

 [12 พ.ค. 2566]ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2566 
 [11 พ.ค. 2566]ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) ปีการศึกษา 2566 
 [11 พ.ค. 2566]ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2566 
 [09 พ.ค. 2566]ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2566 
 [09 พ.ค. 2566]ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 
 [09 พ.ค. 2566]ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2566 
 [09 พ.ค. 2566]ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อนหลักสูตรภาคปกติและโครงการพิเศษ ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566 
 [09 พ.ค. 2566]รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 โครงการภาคปกติและโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  

 [30 ธ.ค. 2564]ประกาศโรงเรียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 
 [07 ก.ย. 2564]คำสั่งจ่ายเงินตามโครงการฯ วันที่ 9-11 ก.ย.64 
 [20 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (EP, SMP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 
 [10 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ม.4 
 [14 ส.ค. 2563]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 
 [14 ก.ค. 2563]ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  ข่าวการรับสมัครบุคคล  

 [15 พ.ค. 2566]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
 [09 พ.ค. 2566]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
 [09 พ.ค. 2566]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 [03 พ.ค. 2566]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 [28 เม.ย. 2566]รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 [26 เม.ย. 2566]ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 [24 เม.ย. 2566]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 [19 เม.ย. 2566]รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
  ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง  

 [26 พ.ค. 2566]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 [25 พ.ค. 2566]ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด และลำโพงเสียงตามสายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 [19 พ.ค. 2566]ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด และลำโพงเสียงตามสาย 
 [01 ก.พ. 2566]ประกาศประชาพิจารณ์ 
 [08 ธ.ค. 2565]ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp (E.M.S Camp) 
 [08 ธ.ค. 2565]เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP M.6 
 [08 ธ.ค. 2565]ประกวดราคาจ้างจัดค่ายพัฒนาศักยภาพ YBEP English Math Science Camp Mathayom 6 
 [06 ก.ย. 2565]ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิดและระบบลำโพงเสียงตามสายภายในอาคาร D และ E 
 
Untitled Document
  ภาพกิจกรรม  


  Untitled Document
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

boss
นายสมเกียรติ ผ่องจิต
complain
 
โครงการพิเศษ  
ep
ip
smp
หน่วยงานและบริการของโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
15
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
748
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
2863
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
763
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
200184
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3098511
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1