โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
   
  Untitled Document
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป  

 [23 พ.ค. 2567]ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ เรื่อง ยกเลิกบัญชีผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อ 
 [12 พ.ค. 2567]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.4 ครั้งที่ 4 รายงานตัว และมอบตัวเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2567 
 [12 พ.ค. 2567]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.1 ครั้งที่ 4 รายงานตัว และมอบตัวเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2567 
 [12 พ.ค. 2567]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 4 ม.4(SMP) ปีการศึกษา 2567 
 [12 พ.ค. 2567]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 3 ม.1(SMP) ปีการศึกษา 2567 
 [02 พ.ค. 2567]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.4 ครั้งที่ 3 รายงานตัว และมอบตัวเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2567 
 [02 พ.ค. 2567]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.1 ครั้งที่ 3 รายงานตัว และมอบตัวเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2567 
 [02 พ.ค. 2567]ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรองครั้งที่ 3 ม.4(SMP) ปีการศึกษา 2567 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  

 [23 พ.ค. 2567]ปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2567 
 [03 พ.ค. 2567]ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ระดับชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2567 
 [03 พ.ค. 2567]ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2567 
 [03 พ.ค. 2567]ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2567 
 [03 พ.ค. 2567]ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นเคลื่อน ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2567 
 [26 ธ.ค. 2566]กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) และจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6) 
 [08 พ.ย. 2566]ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2/2566 
 [04 ส.ค. 2566]ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  

 [30 ธ.ค. 2564]ประกาศโรงเรียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) 
 [07 ก.ย. 2564]คำสั่งจ่ายเงินตามโครงการฯ วันที่ 9-11 ก.ย.64 
 [20 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (EP, SMP) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 
 [10 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งให้ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน 
 [09 เม.ย. 2564]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 ม.4 
 [14 ส.ค. 2563]คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี 
 [14 ก.ค. 2563]ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  ข่าวการรับสมัครบุคคล  

 [12 มิ.ย. 2567]ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงาน) 
 [30 พ.ค. 2567]รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่สำนักงาน) 4 ตำแหน่ง 
 [23 ม.ค. 2567]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 
 [11 ม.ค. 2567]รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย) 
 [13 ธ.ค. 2566]ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ) 
 [07 ธ.ค. 2566]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ) 
 [30 พ.ย. 2566]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ 
 [30 พ.ย. 2566]ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานโสตทัศนศึกษา) 
  ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง  

 [05 มิ.ย. 2567]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำห้องศูนย์สื่อวิทยาศาสตร์และสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) 
 [14 พ.ค. 2567]ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำห้องศูนย์สื่อฯ SMP 
 [18 เม.ย. 2567]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะพร้อมระบบประมวลผล 
 [01 เม.ย. 2567]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างให้บริการระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกโรงเรียน 
 [01 เม.ย. 2567]ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาครูชาวต่างชาติโครงการภาคภาษาอังกฤษ 
 [19 มี.ค. 2567]ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนโยธินบูรณะ 
 [11 มี.ค. 2567]ประกวดราคาจ้าง ให้บริการระบบบันทึกเข้า - ออกโรงเรียน 
 [11 มี.ค. 2567]ประกวดราคาจ้างจัดหาครูชาวต่างชาติ 
 
Untitled Document
  ภาพกิจกรรม  


  Untitled Document
ผู้อำนวยการโรงเรียน  

boss
นายสมเกียรติ ผ่องจิต
complain
 
โครงการพิเศษ  
ep
ip
smp
หน่วยงานและบริการของโรงเรียน  
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
คน
ผู้เข้าชมวันนี้
264
คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
270
คน
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้
2895
คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6941
คน
ผู้เข้าชมปีนี้
200447
คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3432146
คน
บันทึกเมื่อ: :: 17 พ.ย. 2552
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1